تصمیم گیری چند معیاره

کد محصول : product_195
3.000 تومان

تعریف تصمیم گیری

فرآیند تصمیم گیری

مدل های تصمیم گیری

تصمیم گیری چند معیاره(MCDM)

معیار های تصمیم گیری