سنجش بهره وري

کد محصول : product_186
3.000 تومان

سنجش بهره وري در بخش دولتي

مزاياي سنجش بهره وري

رويكرد هاي مورد استفاده براي سنجش بهره وري

رويكرد ديگرجهت سنجش بهره وري

بهره وري جزئي عبارتست از