توانمند سازی منابع انسانی رویکردی برای ارتقاء بهره وری

کد محصول : product_192
3.000 تومان

توانمند سازی

توانمند سازی اجتماعی

فرایند توانمندسازی

توانمندسازی احتمالا شامل موارد زیر یا سایر قابلیت های مشابه میباشد

توانمند سازی احتمالا شامل موارد زیر یا سایر قابلیت های مشابه می باشد