بهره وري و روش‌هاي اندازه‌گيري آن

کد محصول : product_198
3.000 تومان

مفاهيم و تعاريف

كارايي و اثر‌بخشي

تاريخچه بهره‌وري

تاريخچه سازمان‌هاي بهره‌وري

برداشتهاي نادرست از بهره‌وري