استراتژیک

کد محصول : product_197
3.000 تومان

شبكه استراتژیك چشم انداز، ماموریت ها، اهداف و استراتژی

هماهنگی استراتژیک

مدل های SHRM

استراتژی منابع انسانی منبع محور

روش های طراحی استراتژی های منابع انسانی